Diana Hellene Neagu

Întâlnirea cu Hellene Diana Neagu nu este una obişnuită. Artista face notă distinctă în peisajul artelor contemporane, deopotrivă prin particularitatea concretizării demersului său artistic şi prin tenacitatea cu care îl slujeşte. De ani buni, creează un univers plastic inconfundabil: putem vorbi despre lucrări-obiect care îşi revendică originea din sculptură şi care se dezvoltă în zona sintezei plastice, minuţios gândită şi încărcată de emoţie, de bucuria lucrului bine făcut. În lucrările sale transpare jocul şi frumuseţea descoperirii, ca o consecinţă imediată a căutării propriului drum; ca un moment al adevărului, rostit, mărturisit, după ce artista a considerat că se află în acord cu sine şi cu lumea în care trăieşte.